mars 11, 2024

Livsviktig kommunikation med Smartsign på Attunda brandkår

Informationsflödet på en brandstation är enormt. Attunda Brandkår består av sex stationer med brandmän som arbetar dygnet runt och i skiftgång med längre ledigheter. Eftersom de anställda så sällan är på samma plats samtidigt har det varit en utmaning att säkerställa att viktig information når fram till alla.
 
Larmskärmen är förstås den viktigaste att hålla koll på eftersom den visar pågående larm. Men det finns mycket mer relevant information att nå ut med. Trafikinformation, avspärrningar och väderleksprognoser hjälper den utryckande enheten att välja rätt väg och kan vara avgörande för insatsen. Nyheter från intranätet, utbildningar och säsongsbetonad information är andra nyheter som man inte bör missa som anställd. När personalen är spridd både i tid och rum krävs en total lösning för kommunikationen. Den utmaningen har Attunda löst med hjälp av Smartsign.
 
“En vän tipsade mig om digital signage och jag började utforska olika lösningar. Smartsign och deras partner ATEA stack ut i mängden med sin flexibla plattform.“, säger Anna Granlund, kommunikationschef på Attunda Brandkår. 
 
Det som funkar bäst, säger Anna, är innehåll som ligger människorna nära, saker som påverkar dem och deras arbete. Men Anna testar också nya grepp för att skapa uppmärksamhet för innehållet på skärmarna. Och hon uppdaterar inte allt själv. Genom att dela ut access till kollegor kan var och en ansvara för en egen del av skärmytan och bidra till helheten.  
 
Läs hela caset och se filmen om Attunda Brandkår här

Detta inlägg finns också på EN.


Relaterade nyheter & artiklar