SMARTSIGN PUBLISHER

Instruktionsfilmer.

Få en god förståelse och överblick av vår webbaserade tjänst Smartsign Publisher med denna introduktion i verktyget.

Kom igång som ny kund och användare i Smartsign

Första delen i vår utbildning av Smartsign Publisher.
Innehåll: Dashboard (00:20), Hjälp (01:20), Mina Enheter (02:10), Användarkonto (04:45).

Andra delen i vår utbildning av Smartsign Publisher.
Innehåll: Publicera på skärm (00:25), Tidsstyrd bokning (07:15), Ändra bokning, Quick Publish & Kalender (09:28), Publicera på olika lager (11:06).

Tredje delen i vår utbildning av Smartsign Publisher.
Innehåll: Mediebiblioteket (00:15), Inställningar från Power Point-filer (05:00), Mallar (05:55), Ändra befintlig mall (06:54), Skapa en egen textmall (09:37), Färdiga exempel på mallar (13:50), Olika filtyper (14:52).

Scroll to Top