Utbildningar

Onlineutbildning för våra kunder, partners, återförsäljare och distributörer hålls minst en gång i veckan. Anmäl dig 48 timmar innan för att säkra din plats!

 Ni kan ansluta på flera sätt. Chrome är enklast, men det går även att använda Skype for Business, Internet Explorer (plugin krävs) och mer. Instruktioner får ni efter bokning.

Kontakta support för att boka en utbildning:

Schema för våra fria onlineutbildningar

Onsdagar

Tyska
Publisher: 08.30 – 09.10 CET
Admin: 09.30 – 10.30 CET

Torsdagar

Engelska
Publisher: 08.30 – 09.10 CET
Admin: 09.30 – 10.30 CET

Fredagar

Svenska
Publisher: 08.30 – 09.10 CET
Admin: 09.30 – 10.30 CET

Vid efterfrågan på onsdagar

Version 9 på engelska
Publisher och admin:
09.30 – 10.30 CET

Passar inte tiden?

Nu kan du se en inspelning av vår populära publisherutbildning när det passar dig.

Publisher – del 1

00:20 – Dashboard
01:20 – Hjälp
02:10 – Mina enheter
04:45 – Användarkonto

Publisher – del 2

00:25 – Publicera på skärm
07:15 – Tidsstyrd bokning
09:28 – Ändra bokning -Quick Publish & Kalender
11:06 – Publicera på olika lager

Publisher – del 3

00:15 – Mediebiblioteket
01:13 – Egen mapp med innehåll
02:50 – Giltighetstid för en fil
03:56 – Ersätta filer i mediebiblioteket
05:00 – Inställningar för power point filer
05:55 – Mallar
06:54 – Ändra befintlig mall
09:37 – Skapa en egen textmall
13:50 – Färdiga exempel på olika mallar
14:52 – Olika filtyper man kan använda i Smartsign

Vad ingår i onlineutbildningen Publisher?

Schemaläggning: Genomgång av bokningsförfarandet: Välja skärmar, innehåll, bokningar, sortering mm.
Mediabibliotek: Delningsbart innehåll och hur man använder detta.

Prioritering: Använda prioriteringar för att nå olika mottagargrupper vid olika tillfällen.
Dra och släpp: I och med introduktionen av Smartsign V.10 kan man dra filer från olika mappar och släppa dessa direkt i kalendern.

Vad ingår i onlineutbildningen Admin?

Allmän genomgång: Systemet, terminologi mm.

Skärmlayouter och lager: Hur man skapar Skärmlayouter och delar upp skärmen i olika innehållsytor.

Användarprofiler och gruppbehörighet: Rikta information till olika användargrupper.

Triggers: Triggers används för att aktivera gömt innehåll baserat på olika händelser. 5 olika trigger-typer stöds: pekskärm, keyboard, mus, fjärrkontroll (via mobilapp) samt externa kontrollenheter.

Synkronisering av filer och mappar: Hur man länkar filer eller hela mappar med innehåll till Smartsign Display Manager. När en ändring görs i en fil eller mapp uppdateras innehållet på skärmen automatiskt.

Scroll to Top