Digital Signs för

Kommuner

Ett effektivt sätt att nå ut till invånare, besökare och anställda

Att få ut rätt information till rätt plats och rätt verksamhet har avgörande betydelse för de flesta kommuner. Med digitala skyltar och en plattform som Smartsign kan den uppgiften lösas på ett enklare och mer effektivt sätt.

Med hjälp av digitala skärmar med ett levande innehåll kan ni ge era invånare och besökare bra service och ett varmt välkomnande i kommunala anläggningar. Tack vare den smarta plattformen kan ni enkelt föra ut budskap och bilder via skärmarna på ett sätt som informerar, inspirerar, marknadsför och aktualiserar kommunens utbud.

På samma sätt kan digitala skärmar bli ett kraftfullt sätt för kommunen att nå ut med viktiga budskap till personal, speciellt på arbetsplatser där personalen inte tillbringar arbetsdagen framför en dator. Bibliotek, vårdanläggningar, skolor och kontor – alla kan de dra stor nytta av digitala skärmar med Smartsign.

Ett effektivt sätt att nå ut till invånare, besökare och anställda.

Detta inlägg finns också på EN.

Användningsområden

Snabb kommunikation

Nå ut direkt med aktuella händelser och meddelanden via de digitala skärmarna.

Kommande evenemang

Informera om händelser från t ex kommunens olika kultur- och sportverksamheter.

Kollektivtrafik

Hämta trafikdata för att visa kommande avgångar vid närliggande hållplatser.

Nyhetsflöde

Hämta RSS-flöden med text och bild från nyhetsflöden som intresserar målgruppen.

Pågående underhåll

Berätta och informera om planerade åtgärder i kommunen. T ex ombyggnationer och störningar.

Sociala medier

Lyft fram era flöden från LinkedIn, Instagram och Facebook på skärmarna.

Tydliga kontaktvägar

Hänvisa människor till rätt nummer vid olyckor eller då en felanmälan behöver göras.

Befintligt material

Fyll skärmens innehåll med redan skapat material, till exempel bilder, filmer och texter.

Externa system

Smartsign kan hämta data från många olika sytem där öppet API finns. Hör av er för mer info!

Krisinformation

Nå ut med korrekt och tydlig information när plötsliga och akuta situationer uppstår.

Nå ut till era invånare och besökare

Informerande utskick i brevlådor, affischer och sociala medier i all ära. Men tänk om ni kunde nå ut med information till människor när de befinner sig på den aktuella platsen?

Med digitala anslagstavlor kan ni nå ut med anpassat innehåll utifrån vart skärmen sitter och på så sätt ge god service till era invånare och besökare när de som bäst behöver det. Visa aktuella evenemang, planerade och pågående åtgärder eller viktiga kontaktytor.

Tack vare möjligheten att trigga innehåll via knappar eller touch kan ni även ge möjligheten att visa innehållet på annat språk.

Detta inlägg finns också på EN.

Tydlig kommunikation till era medarbetare

Fånga upp era medarbetare i utrymmen de ofta rör sig, till exempel lunchrummet, kafeterian eller korridoren. Med digitala skärmar kan ni få ett kontinuerligt flöde som alltid är uppdaterat med senaste information. Tack vare detta skapas ett intresse hos mottagarna att ta del av informationen.

Genom att återanvända och synka in era övriga flöden på skärmen kan hanteringen knappast bli enklare. Ni återanvänder redan skapat material och undviker att medarbetarna missar varken nyheter i intranätet eller viktiga e-postmeddelanden.

Detta inlägg finns också på EN.

Krisinformation som syns på rätt plats direkt

De digitala skärmarna ger er möjligheter att hantera information som snabbt behöver kommuniceras ut. Tack vare vårt gränssnitt får ni god översikt över era skärmar och kan med enkel hantering välja vilken information som ska visas på era skärmar.

Förutom att nå ut med korrekt information vid akuta situationer kan ni även schemalägga återkommande krisförberedande åtgärder, så som brandövningar och test av VMA-signal.

Detta inlägg finns också på EN.

Digital signage i kommunala verksamheter

 • Företag & näringsliv
 • Barn & utbildning
 • Kommun & politik
 • Kultur & fritid
 • Stöd & omsorg
 • Göra & uppleva
 • Avfall & återvinning
 • Hälsa & sjukvård
 • Trafik & resor
 • Bygga & bo
 • Gator, vägar & torg
 • Vatten & avlopp
 • Miljö & klimat
 • Arbeta
 • Turism
 • Evenemang

Detta inlägg finns också på EN.

Välkomna era besökare med digitala infartsskyltar

När bilister rullar in i kommunen är en digital skylt längs med vägen ett trevligt inslag som både välkomnar och informerar.

Uppmärksamma kommande evenemang och händelser i kommunen med trevligt innehåll. Hanteringen och schemaläggningen fjärrstyr ni centralt ut på alla era infartsskyltar.

Många kommuner erbjuder även möjlighet för lokala arrangörer att boka en annonsplats för sitt kommande evenemang. Ett smart sätt för att finansiera skyltarna, samtidigt som ni gör era besökare och invånare en tjänst genom att uppmärksamma händelser.

Detta inlägg finns också på EN.

Urval av kommuner som använder Smartsign