Digital Signs för

Industrier

Ge fabrikens nattskift samma info som dagskiftet

Det största enskilda problemet med internkommunikation inom industrin, är att en stor del av medarbetarna i en fabrik inte arbetar framför en dator. Men med hjälp av digitala skyltar och Smartsign kan ni få ut all er viktigaste information och inspirera medarbetarna att agera utifrån den.

I fabriker där man jobbar i tre-skift kan det vara problematiskt för företagsledningen att få ut den viktigaste informationen även till de som jobbar nattskiftet, speciellt som många av dem inte jobbar framför en dator. Men genom att placera ut digitala skärmar på strategiskt tillgängliga platser runt om i fabriken, kan ni enkelt nå ut till alla medarbetare på den plats där budskapet betyder allra mest. Och genom att t.ex. placera ut informationsskärmar med Smartsign i t.ex. kontrollrum, kan ni även nå ut till medarbetare som ofta har svårt att lämna sin arbetsstation

Ge fabrikens nattskift samma info som dagskiftet.

Detta inlägg finns också på EN.

Användningsområden

Dashboards

Visa scheman, mätetal, måluppfyllnad, resultat, produktionsdata, statistik, både per avdelning och/eller för företaget.

Instruktionsfilmer

Visa instruktionsfilmer på flera språk för att öka medvetenhet om rutiner och regler samt generella tips.

Regler

Visa särskilda information kring restriktioner och behörigheter på utvald skärm, eller samtliga, baserad på aktuell verksamhet.

Påminnelser

Synliggör information om aktiviteter, evenemang, övningar, rutiner, möten och mycket mer.

Fira framgång

Använd skärmarna för att visa upp positiva åstadkommanden och grupprestationer, eller fira någon på dennes födelsedag!

Sammanställd data

Tydliggör information från era externa system som t ex Microsoft PowerBI, Qlickview, Tableau och Excel.

Kommunicera både lokalt och centralt

I Smartsign kan ni med fördel hantera olika behörighetsnivåer för era skärmar. Detta gör att ni kan ha flera redaktörer som ansvarar för enskilt områdes information, och samtidigt ha en huvudredaktör som kan sköta innehåll på samtliga skärmar.

Att kommunicera lokal information är ofta uppskattat och ger ofta ett större genomslag hos mottagaren. Styrkan i verktyget blir att ni kan kombinera bägge delarna och även styra när innehållet ska synas, samt i vilket land, ort, verksamhet eller avdelning.

Detta inlägg finns också på EN.

En inkluderande kanal för alla medarbetare

Tack vare digitala anslagstavlor skapar ni en inkluderande kommunikationskanal som finns där er personal rör sig. Det blir också ett tryggt stöd för kommunikatören och chefen som kan nå ut med rätt information i rätt tid.

Detta inlägg finns också på EN.

Background

Relaterade Case

Urval av industrier som använder Smartsign