december 12, 2023

Fyra tips om internkommunikation

Du behöver inte gå längre än till dig själv för att veta att när du är engagerad så gör du ett bättre arbete. Då är du också en bättre arbetskamrat och en lojalare medarbetare. Och för att vara engagerad, så behöver du tycka att syftet är viktigt och uppgiften rolig. Allt det här kan ske under en helt vanlig arbetsdag och helst alla dagar i veckan. Det är alla arbetsgivares dröm, eftersom engagerade medarbetare starkt bidrar till företagets tillväxt och lönsamhet. Så hur kan Smartsign bidra till en bättre internkommunikation.

1 Den levande företagskulturen

Säkerställ att de trevliga orden och värdegrunden ni enats om att följa, verkligen lever i organisationen. Ta hjälp av skärmtekniken och förmedla företagets värderingar i form av stämningsfulla bildspel och filmer under de stunder som det inte rullar specifik information på skärmarna. Säkerställ att ord och budskap kommuniceras utifrån den tonalitet ni bestämt. Se skärmen som en i gänget, fullt kapabel att säga viktiga saker.

2 Berätta vad som händer

Du kan alltid vara säker på att människor är nyfiken på vad som sägs bakom stängda dörrar. Tyvärr har vi en kultur att har vi inget att säga, ja då är vi tysta. Den tystnaden kan lätt bli en källa till spekulationer och skvaller, ja till och med oro. Ta för vana att i varje möte bestämma om vad som ska kommuniceras ut, även om budskapet är att det inte finns något nytt att berätta, så kan det vara viktigt. Låt det inte gå för lång tid mellan möten och kommunikation, desto snabbare du kommunicerar, desto högre förtroende får människor för företaget. Så för fram ditt budskap i realtid eller tidsstyrt, på de platser där de är relevanta. Ge en förenklad bild över vad som händer här och nu.

3 Säg det med grafik

Utgå från att människor är i rörelse och alltså passerar ditt budskap. Precis som när du kör bil behöver du då snabbt få till dig budskapet. I vissa fall triggar en rubrik till att stanna till och läsa mer, i andra fall har du några få sekunder på dig och eftersom människor i första hand är visuella är det en fördel att använda enkel grafik och jobba med kontraster och få enheter i bilden.

4 Be om åsikter och dela insikter

Visa att du bryr dig genom att fråga om människors åsikter kring en viss fråga. Ge möjlighet att svara på en fråga genom mentometerknappar och appar. Och kom ihåg att presentera resultatet och vad det leder till. Att dela insikter gör att människor känner delaktighet och kan vara inspel till att helt nya initiativ tas.

Vill du veta mer om internkommunikation?

Kontakta maria.dahlstrom@smartsign.se

 

Detta inlägg finns också på EN.


Relaterade nyheter & artiklar