Säkerheten först hos ABB

Utmaningen med att presentera säkerhetsinformation och få besökare att förstå budskapet försvann tack vare Smartsign.
 


Ökad säkerhet hos ledande globalt teknikbolag

ABB har ett stort antal besökare varje år. För att garantera säkerheten så finns det viktig information som varje besökare måste ta del av. Utmaningen var att presentera viktig information på ett sätt som gjorde att varje besökare hade förstått budskapet innan besöket inleddes.