Grand Hotel Stockholm guidar gästerna med Smartsign

Sveriges mest exklusiva hotell använder Smartsign för att guida sina gäster rätt genom den enorma byggnad som inhyser över 300 rum, sviter, konferens- och festvåningslokaler, cocktailbar, restauranger samt en spa-avdelning.


Grand Hotel Stockholm

Med tusentals gäster från hela världen årligen är det viktigt för Grand Hotel Stockholm att tydligt lotsa gästerna rätt på smidigast möjliga sätt. Med digitala skyltar kommunicerar de enkelt information efter olika gäster, evenemang och situationer.

Grand Hotel Stockholms utmaning var att skapa tydlig vägvisning och därmed smidiga flöden av besökare som enkelt hittar rätt. Digital skyltar med mjukvara från Smartsign har man nu haft i flera år och skärmarna finns utplacerade på strategiska platser i byggnaden där de fungerar som vägval och knutpunkter för besökarna.

Innehållet hanteras både centralt och lokalt

Innehållet på skärmarna uppdateras övergripande av marknadsavdelningen och varje morgon ansvarar konferensservice för att dagens gäster, evenemang och möten skyltas på rätt skärmar. Men tack vare det enkla systemet så kan personal som vanligtvis inte arbetar administrativt, t ex hovmästare och receptionister, uppdatera och göra ändringar vid behov utan att behöva kontakta tekniska experter på IT eller marknad.

Skärmarna är indelade i olika ytor där utvalda ytor används för att sälja från produkt- och tjänsteutbudet. Vid spa-avdelningen och restaurangens skärmar ansvarar respektive avdelning för sitt eget innehåll. Även vid hissarna sitter digital skärmar där det visas annonsering från verksamhetens avdelningar i form av korta filmer, bilder och texter.

Annonsytor för egna produkter och tjänster

Skärmarna är indelade i olika ytor där utvalda ytor används för att sälja från produkt- och tjänsteutbudet. Vid spa-avdelningen och restaurangens skärmar ansvarar respektive avdelning för sitt eget innehåll. Även vid hissarna sitter digital skärmar där det visas annonsering från verksamhetens avdelningar i form av korta filmer, bilder och texter.