Ökad försäljning med fokus på närproducerat

Kunder informeras om närproducerade livsmedel, butiksaktiviteter och specialerbjudanden parallellt med ICA’s nationella utbud i en lönsam mix.


ICA Supermarket, Slätta

ICA Supermarket Slätta är en trevlig, traditionell, lokal, mindre mataffär och utgör en del av det Svenska ICA-nätverket, bestående av över 1300 butiker. Butikschef Mats Andersson ville förbättra sina kunders kännedom om butikens lokalproducerade sortiment för att på så sätt skapa ännu närmare och bättre kundrelationer.

Utmaningen

Utmaningen låg i att exponera lokalproducerade produkter och på så sätt öka kundernas kunskap kring dessa, parallellt med att bibehålla ICA’s nationella erbjudanden och formspråk. I samband med detta önskade Mats Andersson såklart även öka företagets omsättning och vinst. ICA är ett mycket välkänt varumärke tillika ett av de absolut största inom den svenska livsmedelsindustrin, vilket inledningsvis gjorde det svårt att balansera nationellt och lokalt innehåll. Mats insåg att lösningen låg i ett flexibelt system för digital skyltning.

Lokalproducerat innehåll med enkelhet

ICA centralt erbjuder redan idag lokal liksom regional publicering men systemet kan vara alltför omständigt och det blir lätt trångt på skärmarna på grund av övrig reklamförsäljning. Genom ett redan etablerat och väl fungerande samarbete med butikens Smartsign-återförsäljare tog ICA Slätta steget och investerade i ett Smartsign Quick Publish-system och en rejäl skärm – en relativt enkel lösning men som passade butikens behov perfekt.

Enkelt handhavande och publicering innebär en perfekt kombination av anpassad information: Skärmen hälsar butikens kunder välkomna när dessa besöker butiken, upplyser dem om lokalproducerade liksom andra former av produkter inom svensk dagligvaruhandel samt annan information av värde, till exempel lokala butiksevenemang.

En investering som betalar sig själv

Genom några få musklick har butikschef Mats Andersson nu full kontroll på butikspecifik information. Smartsign-systemet erbjuder en enkel och effektiv lösning för att komponera och publicera precis rätt informationsmix till butikens kunder – lokala produkter och ICA’s varumärke i en väl fungerande symbios.

Installationen betalade av sig relativt snabbt eftersom den lättabsorberade informationen genererar merförsäljning. Mats Andersson insåg även att rätt information om närproducerade livsmedel faktiskt inbringar mer försäljning än centralt styrda ICA-erbjudanden och den i entrén strategiskt placerade skärmen gör att de flesta kunder tar del av dess information. En tänkbar utveckling av systemet är att länka samman flera regionala butiker för att på så sätt maximera den utväxling högkvalitativa, regionalt producerade livsmedel innebär.