Licenser löper ut för din kund

Vänligen bekräfta hur du vill förnya licenserna nedan.

Om ingen åtgärd görs kommer skärmar bli svarta när nuvarande licenser löper ut.
Smartsign kommer själva att ta kontakt med kunden om ingen order görs via er inom 30 dagar.

Återförsäljare
Slutkund

Dina licenser som löper ut

Hur vill du förnya din kunds avtal?

Meddelande till Smartsign

Vänligen notera att detta formulär inte är ett bindande avtal utan endast underlag till offert.