Peab når sina yrkesarbetare – digitalt och direkt

De gick från papperstidning till signage, och har idag en kanal som informerar arbetarna och avlastar cheferna. Win win!


Från papperstidning till livepublicering

Innan skärmarna hade Peab en personaltidning som är nedlagd sedan sex år tillbaka.

– Nu kör vi ju live – vi kan publicera direkt och i flera nivåer, olika affärsområden kan styra till bara de sina. Det ska vara lätt att nå fram och det är toppen att kunna styra meddelanden till rätt mottagare som grupperas på olika sätt beroende på informationen – ibland geografiskt och ibland beroende på organisatorisk tillhörighet.

Informationen kommer idag från två nivåer – Carina Nilsson står för den centrala koncerninformationen och sedan sköter lokala redaktörer sina egna skärmar.

– Alla skärmar har en egen redaktör, som ju har bäst koll på den lokala informationen. Och frågar man hantverkarna så är det den lokala infon som är viktigast. Det är väldigt enkelt att publicera och vi har även gjort en egen e-utbildning så det blir exakt som vi vill, med egna mallar som vi fyller i, säger Carina.

En informationskanal för hela företaget

– Vi jobbar mycket med tillfälliga arbetsplatser i olika projekt, vilket betyder att våra yrkesarbetare inte alltid har samma platschef. Därför spelar skärmarna en viktig roll. De avlastar cheferna, som fått en till kanal att nå ut genom, säger Carina Nilsson, projektledare för informationsskärmarna på Peabs kommunikationsavdelning.

Peabs yrkesarbetare har inte alltid tillgång till någon dator på jobbet och loggar sällan in för att titta på informationen som finns på vårt intranät.

– Vi vill att det ska vara lätt att informera, därför har vi börjat sätta upp skärmar ute på våra projekt. Sedan har vi många skärmar på kontoren också.

“Vi jobbar mycket med tillfälliga arbetsplatser i olika projekt, vilket betyder att våra yrkesarbetare inte alltid har samma platschef. Därför spelar skärmarna en viktig roll. De avlastar cheferna, som fått en till kanal att nå ut genom.”

Carina Nilsson, Peab

Skärmarnas viktiga innehåll

På skärmarna visas Peabs pressmeddelanden, rapporter från de fyra affärsområdena, vilka förmåner man har som anställd och så vidare. Här visas även nyheter och externa kampanjer så att alla anställda är medvetna om dem.

– En annan viktig punkt för oss är att berätta hur man ska göra för att anmäla eventuella olyckor och tillbud – med skärmarna blir det lätt att ta till sig den informationen, avslutar Carina Nilsson.