Digital Signs för

Skola och universitet

Effektiv information och motivation för elever, studenter och personal

Ibland måste intern kommunikation och extern kommunikation samsas i samma skärm. Det är så det ser ut på skolor och universitet, där lärare och övrig personal är medarbetare, medan elever och studenter på sätt och vis är kunder. Med hjälp av digitala skärmar och Smartsign blir det enklare att nå olika personer med olika budskap via samma skärmar.

Med Smartsigns gränssnitt blir det enkelt för skolans informationsansvariga att kommunicera både med lärare, elever och övriga medarbetare – i skolans eller universitetets lokaler. Skärmarna kan användas för att kommunicera scheman, meddelanden från rektorn, skolmatsedeln, ordningsregler och mycket annat som kräver allas uppmärksamhet.

Tack vare att Smartsign är så enkelt att integrera med de allra flesta system som är Microsoft-kompatibla, kan skolans IT-ansvarige se fram mot en lugn resa under implementeringsfasen. Och när lösningen är utrullad kommer det användarvänliga gränssnittet göra det enkelt för era informationsansvariga att dra full nytta av Smartsign.

Effektiv information och motivation för elever, studenter och personal.

Detta inlägg finns också på EN.

Användningsområden

Schemaläggning

Schemalägg innehållet på skärmarna för att se till att det alltid är relevant och up to date.

Användarvänligt

Verktyget Smartsign Display Manager har ett användarvänligt gränssnitt som passar för alla.

Obegränsade användare

Hos Smartsign betalar ni per skärm och inte per användare.

Synka dina filer

Trött på att lära er nya system? Via Smartsign Sync publicerar du innehåll via en lokal mapp.

Flexibla layouter

Hos oss har ni frihet att designa era skärmar själva så att de ser ut precis som ni önskar.

Touch-lösningar

Skapa enkla touch- och triggers-lösningar med hjälp av Smartsign.

Inkludera alla

Lokalbaserad kommunikation som inkluderar alla, oavsett tillgång till dator och mobil.

Befintligt material

Fyll skärmens innehåll med redan skapat material, till exempel bilder, filmer och texter.

Kommunicera vid kris

Åsidosätt all annan kommunikation på skärmarna med våra akuta bokningar.

Underhåll pågår

Informera och flagga för kommande eller aktuella underhåll och störningar.

Externa system

Smartsign kan hämta data från många olika system där öppet API finns. Hör av er för mer info.

Visa omtanke

Välkomna eleverna till ett nytt läsår, gratulera en lärare på 50-årsdagen eller önska en god jul!

Kommunikationskanal som sticker ut i bruset

Hur konkurrerar man med det ständiga informationsflödet som finns i sociala medier och mail-inkorgar? Digital signage erbjuder lokalbaserad information som är tillgänglig oavsett tillgång till intranät eller epost. Skärmarna når både elever och lärare och skapar en trygg miljö i skolan och sammanhållning bland personalen.

Detta inlägg finns också på EN.

En naturlig samlingsplats för skolans information

Digital signage blir den naturliga början på dagen för elever och lärare. Här finns den senaste informationen – aktuella scheman, vägvisande karta över skolan, uppdateringar av klassrum och dagens lunchmeny i cafeterian.

Det är också en bra plats för att tipsa om kommande evenemang, viktiga datum eleverna inte får missa, eller kampanjer i studentbokhandeln.

Detta inlägg finns också på EN.

Kommunicera vid kris

Två av de viktigaste faktorerna i kriskommunikation är tid och tillgänglighet. De digitala skyltarna har en dokumenterad hög synlighet och ger er möjlighet att snabbt agera när akuta meddelanden behöver publiceras.

När du markerar en bokning som akut åsidosätter den det vanliga innehållet så att ni snabbt når ut med den viktiga kriskommunikationen ni behöver nå ut med direkt på era skärmar.

Detta inlägg finns också på EN.