Digital Signs för

Sjukhus

Nå patienter, anhöriga och vårdpersonal med dina budskap

En av vårdens många utmaningar har länge varit kommunikation, vilket nu till stor del har lösts med tjänster som 1177. Men på plats i de stora sjukhusen finns det fortfarande mycket att lösa när det gäller att förmedla information till patienter, anhöriga och vårdpersonal – tre grupper som har mycket olika informationsbehov. Här kan digitala skärmar och Smartsign spela en viktig roll, i ett läge när intern och extern kommunikation måste samsas i samma skärm.

De flesta som inte arbetar på ett större sjukhus har definitivt en utmaning när det t.ex. gäller att hitta rätt avdelning, rätt rum och rätt person. Där kan digitala skärmar med smarta gränssnitt för wayfinding göra livet enklare för alla parter, främst för den som ska leta sig fram till sin anhörige men även för personalen som inte behöver agera vägvisare.

För vårdpersonalen – som tillbringar större delen av sin arbetsdag utom synhåll från sin dator – kan digitala skärmar med Smartsign fungera som ett enkelt sätt att få tillgång till informationen de behöver för att göra ett bra jobb. Och regionens IT avdelning kan se fram mot en enklare arbetsdag tack vare den enkla integrationen med Microsoft-kompatibla system.

Nå patienter, anhöriga och vårdpersonal med dina budskap.

Detta inlägg finns också på EN.

Användningsområden

Schemaläggning

Schemalägg innehållet på skärmarna för att se till att det alltid är relevant och up to date.

Användarvänligt

Verktyget Smartsign Display Manager har ett användarvänligt gränssnitt som passar för alla.

Obegränsade användare

Hos Smartsign betalar ni per skärm och inte per användare.

Synka dina filer

Trött på att lära er nya system? Via Smartsign Sync publicerar du innehåll via en lokal mapp.

Flexibla layouter

Hos oss har ni frihet att designa era skärmar själva så att de ser ut precis som ni önskar.

Touch-lösningar

Skapa enkla touch- och triggers-lösningar med hjälp av Smartsign.

Inkludera alla

Lokalbaserad kommunikation som inkluderar alla, oavsett tillgång till dator och mobil.

Befintliga material

Fyll skärmens innehåll med redan skapat material, till exempel bilder, filmer och texter.

Kommunicera vid kris

Åsidosätt all annan kommunikation på skärmarna med våra akuta bokningar.

Underhåll pågår

Informera och flagga för kommande eller aktuella underhåll och störningar.

Externa system

Smartsign kan hämta data från många olika system där öppet API finns. Hör av er för mer info!

Trygga besök

Tydlig information skapar trygga besök för era patienter och deras anhöriga.

Säkra och smidiga skiftbyten med skärmar

Många vårdinrättningar har ett stort behov av att enkelt och snabbt nå ut till all sin personal. Det är inte ovanligt med skiftbyten där denna informationsöverföring blir extra viktig. Låt de digitala skärmarna skapa en trygg miljö och hjälpa till att dela viktiga upplysningar och aktuell information som gäller för personalen på sjukhuset.

Detta inlägg finns också på EN.

Ett verktyg anpassat för alla på företaget

Smartsign Display Manager är så enkelt och flexibelt att i samma system kan skärmar för flera avdelningar hanteras och ni kan tilldela rättigheter till de olika användarna så att de endast hanterar sin egen avdelnings skärmar.

Detta inlägg finns också på EN.

Tillgänglig information skapar trygga besökare

Ett tryggt och omhändertagande bemötande i vården är viktigt för både patienter och besökare. Med digitala skärmar kan ni avlasta personalen och skapa en trygg miljö med tydlig information, svar på vanliga frågor och avkopplande underhållning i väntrummet.

Skärmarna kan hänvisa besökarna rätt och ge patienten en bra start på besöket.

Detta inlägg finns också på EN.

Kommunicera vid kris

Två av de viktigaste faktorerna i kriskommunikation är tid och tillgänglighet. De digitala skyltarna har en dokumenterad hög synlighet och ger er möjlighet att snabbt agera när akuta meddelanden behöver publiceras.

När du markerar en bokning som akut åsidosätter den det vanliga innehållet så att ni snabbt når ut med den viktiga kriskommunikationen ni behöver nå ut med direkt på era skärmar.

Detta inlägg finns också på EN.

Några av de sjukhus som använder Smartsign