Effektiv digital information på sjukhuset

Digital signage och Smartsign gör det enkelt att se till att informationen i väntrummet är aktuell och följer den grafiska profilen. Smartsign kan även förvandla de vita, tysta väggarna till en oändlig inspirationskälla som kan få patienterna att tänka på annat än sitt nuvarande tillstånd och platsen de befinner sig på.

Informera dina besökare

 • Navigation
 • Besöksinformation
 • Allmän information i väntrummen
 • Kökontroll

Resultatet

 • Förbättrad upplevelse
 • Uppdaterade beökare
 • Uppdaterade patienter

Produkter and add-ons

 • Display Manager Pro
 • Smartsign Wayfinder
 • Smartsign Mobile Play
 • Screen Saver
 • Web Player